การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ” (The 5th National Conference on Liberal Arts in the Digital Era: Integrated Liberal Arts for Career Preparation)

When:
August 2, 2021 @ 9:30 am – 10:30 am
2021-08-02T09:30:00+07:00
2021-08-02T10:30:00+07:00
Where:
คณะศิลปศาสตร์