Cultivating a growth mindset กระบวนการทางความคิดที่ใช้ต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนของคุณ

When:
July 8, 2020 @ 2:00 pm – 4:00 pm
2020-07-08T14:00:00+07:00
2020-07-08T16:00:00+07:00
Where:
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล