การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ขีดสุดของการเรียนรู้และการสอน” (The 4th National Conference on Liberal Arts in the 21st Century: Maximizing Learning and Teaching)

When:
June 18, 2020 @ 9:00 am – 12:00 pm
2020-06-18T09:00:00+07:00
2020-06-18T12:00:00+07:00
Where:
อาคารสิริวิทยา