โครงการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน ผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2564 และแนวทางใหม่”

When:
March 23, 2020 @ 1:00 pm – 4:00 pm
2020-03-23T13:00:00+07:00
2020-03-23T16:00:00+07:00
Where:
คณะวิทยาศาสตร์