การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

When:
July 27, 2019 @ 1:00 pm – 2:00 pm
2019-07-27T13:00:00+07:00
2019-07-27T14:00:00+07:00
Where:
อาคารสิริวิทยา