ประชาพิจารณ์ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. ….

When:
June 21, 2017 @ 1:30 pm – 4:00 pm
2017-06-21T13:30:00+07:00
2017-06-21T16:00:00+07:00
Where:
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกเพื่อชมรายการย้อนหลัง