การบรรยายธรรมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
เรื่อง กว่าจะปรินิพพาน ตอนที่ 1
โดย พระมหาสมปอง มุทิโต